Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Opintojen päättyessä voidaan PaperCut-tilille jäänyt saldo palauttaa, mikäli saldo saldoa on 10€ tai enemmän.

Palautettavasta saldosta vähennetään kolme euroa (3€) käsittelykustannuksia. Lopput Loppu saldo palautetaan asiakkaan pankkitilille.

...