Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Monitoimilaitteilla sivumäärän ylittäessä 100 sivua, pyydetään käyttäjältä varmistus työn tulostamisesta.

Image RemovedImage Added

Verkkotulostimilla sivumäärän ylittäessä 50 sivua, pyydetään käyttäjältä varmistus työn tulostamisesta.

...

Mikäli tulostuksen kanssa tulee ongelma vastaan, tee asiasta palvelupyyntö täällä.

 

 PaperCut - Confirm the Number of Pages to Print