Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Päivitetty. Updated.

...

Twitter on edistänyt myös kansalaisjournalismin leviämistä. Esimerkiksi eri 2010-luvun luvun  kriiseissä on tieto kulkenut Twitterin sivustossa usein nopeammin kuin virallisempien joukkoviestinten kautta. 

...