Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Table of Contents

Osa ohjelmista on mahdollista tarpeen vaatiessa mahdollista asentaa omatoimisesti Metropolian koneille. Tämä tarkoittaa joko ilmaisohjelmia tai ohjelmia joihin on kampuslaajuinen lisenssi. 

Software Center toimii vain Metropolian lankaverkossa tai metropolia-securessa, kun VPN-yhteys ei ole päällä.

Software Center

Software Center on Microsoft Configuration Manager 2012 mukana tullut työasemaohjelma josta voi asentaa ohjelmia sekä seurata ohjelmien asennuksen etenemistä. Software Centerissä näkyvät myös Metropolian tietohallinnon jakamat ohjelmapäivitykset ja asennukset.

...