Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Kun kohdekoneet on valittu ja varmistettu, valitaan Get Installed Apps -vaihtoehto ja painetaan lopuksi Run Action -nappia.

I-428-DEMO1: Collecting installed application information. Duration depends on the number of apps installed. Please wait.
I-428-DEMO2: Collecting installed application information. Duration depends on the number of apps installed. Please wait.
I-428-DEMO3: Collecting installed application information. Duration depends on the number of apps installed. Please wait.
I-428-DEMO4: Collecting installed application information. Duration depends on the number of apps installed. Please wait.
Get Apps -action has been finished.

Ohjelma näyttää kohdekoneilla olevat ohjelmat uudessa ikkunassa. Ikkunan yläreunassa on hakulaatikko, jonka perusteella ohjelmia voi suodattaa/etsiä.

...