Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Arvolipuista yleisesti

Arvolippu kannattaa ottaa käyttöön mahdollisimman pian sen lunastamisen jälkeen. PaperCut järjestelmässä arvo eli saldo on sidottu käyttäjätunnukseen. Huom. Metropoliassa käytetty käytössä oleva saldo ja HSL:n korteilla oleva saldo ovat kaksi eri asiaa.

Huom! Mikäli olet hankkinut erillisen kopiokortin Metropolian kirjastosta itsellesi, tulee ko. kopiokortti palauttaa Metropolian kirjastoon opintojen päättyessä.

Arvon lataaminen

Arvoa eli saldoa voi hankkia sähköisesti suomalaisten pankkien verkkopankkitunnusten avulla täällä. Mikäli käytettävissä ei ole verkkopankkitunnuksia, voi perinteisiä arvolippuja hankkia Metropolian kirjastoista, pois lukien Araliksen yhteiskirjasto.

Maksuvaihtoehdot

Children Display

Arvon palauttaminen / myynti

Käyttäjän on huolehdittava opintojen päättyessä saldonsa hoitamisesta. Suositus on kaupata jäljelle jäänyt saldo esim. muille opiskelijoille.

...

Mikäli välimuistin tyhjennys ei korjaa ongelmaa, tulee asiasta tehdä palvelupyyntö täällä.

Maksuvaihtoehdot

Children Display

Adding Value