Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

Pöytökoneen kytkettynä kahteen näyttöön tai näytöön ja videotykkiin  ilman "kramer" jakajaa.

 1. Jos kuva ei automaattisesti ilmesty näytölle, voit Windows 7 -käyttöjärjestelmässä painella Windows-painiketta ja P-kirjainta (pidä Windows-painike alas painettuna ja painele P-painiketta). Näet näytön keskellä neljä eri vaihtoehtoa kuvan jakamiseen (klikkaa kuvaa alempana, niin näet tarkemmin):
  1. Computer Only - kuvasignaali ohjataan vain vain toiselle näytölle
  2. Duplicate - kuvasignaali jaetaan sekä kannettavasi näytölle, että pöytäkoneelle  liitetylle näytölle tai videotykille (kummassakin sama kuva)
  3. Extend - kuvasignaali jaetaan sekä pöytäkoneesi näytölle, että liitettyyn näyttöön/videotykille siten, että Windowsin työpöytä jatkuu toiselle näytölle (voit kokeilla ohjaamalla hiiren kursoria oikealle tai vasemmalle yli kannettavan näytön rajojen)
  4. Projector Only - kuvasignaali lähetetään ainoastaan päytäkoneeseen toiselle liitetylle näytölle/videotykilletykille

 1. Vapauta Windows-painike, kun olet valinnut haluamasi tilan. Tila aktivoituu.
 2. Tarvittaessa voit säätää näyttöjen resoluutiota Windows 7:n Näytön resoluution/Screen resolution-asetuksista .