Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...


Yhteisöllinen verkko (yhteisöllinen media, sosiaalinen media, some, web 2.0) kuvaa toimintaympäristöä, jossa osallistujat tuottavat yhteisesti tietoa ja kommunikoivat keskenään. Wiki, blogi ja Facebookin kaltaiset kaupalliset yhteisöpalvelut ja muut uudet verkkovälineet ovat viimeisen vuosikymmenen aikana osoittautuneet vakavasti otettaviksi ilmiöiksi. 

Div
classbox

...

Oppimisteknologia

Sosiaalinen media

Pilvipalvelut

Mobiilipalvelut

Organisaation ulkopuoliset tietotekniset palvelut eli niin sanotut pilvipalvelut ovat yleistyneet 2010-luvulla. Niiden myötä myös oppilaitosten tietojärjestelmäarkkitehtuuri siirtyy uuteen aikaan, jossa sisäiset ja ulkoiset tietojärjestelmät toimivat rinnakkain.

...

Vuonna 2008 avattu Verkon uusi toimintaympäristö -sivusto itsessään on toteutettu sosiaalisen median periaatteella eli Metropolian henkilökunnan jäsenet ja opiskelijat ovat tervetulleita yhteiseen sisällöntuotantoon. Wiki-ohjelman pikaopas.


Div
classbbox

...

Uutta sivustossa - New on the site

...


Div
classobox

...

Katso myös - Also check out

Digipedagogiikka
(Metropolian sisäverkko)

OMA (Metropolian sisäverkko)

tietohallinto

...