Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Käyttösäännöt ja tietoturva

Perehdy käyttösääntöihin ja tietoturvaan

Tietojärjestelmin käyttösäännöt

...