Skip to end of metadata
Go to start of metadata
ITK-konferenssi järjestettiin 7. - 8.4.2011 Hämeenlinnan Aulangolla 22. kerran.

Minä ja ministeri

Tilaisuuden avasi opetusministeri Henna Virkkunen, joka kiinnitti puheessaan huomiota Suomen heikentyneeseen asemaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytössä. Ertyisesti ministeriä huolestuttivat suuret erot tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytössä eri oppilaitosten välillä sekä myös oppilaitosten sisällä eri yksiköitten ja opettajien välillä. Huomiota olisi kiinnitettävä nyt nimenomaan heikoimpien aseman parantamiseen. Avajaistilaisuudessa esiintyi myös ITK-konferenssin oma bändi Digiveikot. Tämänvuotinen konferenssibiisi oli Minä ja ministeri, jonka kertosäkeessä nostettiin peukut ylos ja käännettiin peukut alas. Minä ja ministeri ei vielä tätä kirjoitettaessa ole Youtubessa, mutta jos et tiedä mikä on Digiveikot tai haluat fiilistellä vanhoja muistoja, tutustu Digiveikkojen vuoden 2007 konferenssibiisiin Epäsosiaalinen media.


 PLE-ympäristöistä lupailtiin vihdoinkin jotain hyvää sekä tutustuttiin viereskelyyn ja parastamiseen.

PeLE

PLE (Personal Learning Environment) eli henkilökohtainen oppimisympäristö oli konferenssissa esillä useilla eri foorumeilla. Savonian PeLE- projektissa oli lähestytty aihetta opiskelijan työkalu näkökulmasta ja kiinnitetty huomiota erityisesti reflektion haasteeseen. Ongelmia oli lähdetty ratkaisemaan kysymysten kautta siten, että opettaja asettaa kysymykset, joihin opiskelija hakee vastaukset ja opettaja tarkistaa tiedon validiuden. PLE-ympäristön kanssa käytettiin Open open blogia, eli opettajan pitämää avointa oppimisympäristöä, johon oli koottu kurssiaikataulu, materiaalit ja muu tärkeä tieto samaan paikkaan. Tässä melko perinteisiin konventioihin perustuvassa ja tekstikeskeisessä toiminnassa oli huomattu eroja opiskelijoiden taidoissa tuottaa ja luoda tekstiä. Opiskelijat olivat kuitenkin olleet tyytyväisiä ja onnellisia siitä, että he olivat projektin myötä saaneet omat www-sivut nettiin.

BTW

BTW  - eli blogit, tubet ja wikit, oli e-norssin Koulu 3.0 -projekti, jonka lähtökohtana oli havainto siitä, että opettajien digitaidot ovat hajanaisia ja Suomi on menettänyt kansainvälisen veturin kuskin paikan. Norssilaiset haikailivat ministeriön lupailemien 397 miljoonan euron perään, mutta totesivat, että tärkeintä oli kuitenkin asenne eikä raha. Ensimmäinen askel parempaan on myöntää tosiasiat kuin AA-kerhossa. Kouluille ja opettajakoulutukseen tarvitaan lisää osaamispääomaa, missä täydennyskoulutus on tärkeässä asemassa. Haasteen asettaa opetajakunnan ikäntyminen joissakin oppilaitoksissa. Lisää hankkeesta löytyy Koulu 3.0 -hankkeen sivuilta.

Noviisi ja mestari

KPAMK:n ja HAMK:n eMentorointi perustui vertaistuen merkittävään voimaan sekä haivintoon, että tarvitaan kevyitä ja nopeita toimintamalleja, jotka eivät vie liikaa aikaa mutta jotka tukevat opettaja työtä. Tavoitteena oli kehittää kevy ja tehokas tukimalli, jossa opettaja on toisessa hetkessä oppijan roolissa ja toisessa asiantuntijana. mentoroinnin eri muotoja voivat olla vertaismentorointi, asiantuntijamentorointi, yksilömentorointi tai ryhmämentorointi. Välineinä mentoroinneissa käytettiin Moodlea ja Adoe Connectia. Haasteeksi projektissa koettiin opettajien kehittämisprojekteihin osallistumisen tuoman osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen oppilaitoksissa. Todettiin myös jakamisen vaikeus ja opettajan yksinäisen profession perinne. Parhaita kokemuksia oli noviisiopettaja - mestariopettaja -työskentelystä.

Viereskely ja parastamínen

Espoon Koulumestarin koulun Innovatiivinen koulu -hanke jakaantui viiteen osa-alueeseen: opettajuus, oppiminen, johtajuus, yhteistyö ja yhteistyökumppanit. opettajuuden ja oppimisen osalta merkittävää oli osaamisen syventäminen, yhteistoiminnallisuus, yhteisopettajuus ja sen jatkokehittelynä syntynty "tiimiopettajuus". Projektissa oli kehitetty kaksi hauskaa käsitettä: vieressä oppimista kuvaava käsite viereskely sekä toiselta lainatun hyvän käytänteen paremmaksi kehittämistä kuvaava käsite parastaminen. 2010-luvun oppimisen muutosta kuvasivat oppijat asiantuntijoina, opettajat ohjaajina ja tutkivan oppimisen pedagogiikan korostuminen. Lisää hankkeestä voi lukea Koulumestarin koulun Innokas-hankkeen sivuilta.

You must log in to comment.